7. DYWIZJA PIECHOTY

 

 

7. Dywizja Piechoty była formowana w Tockoje w Rosji, a od stycznia 1942 w Kermine w Uzbekistanie na mocy rozkazu dowódcy Armii Polskiej w ZSRR. Jej trzon stanowili ochotnicy, którzy zostali zwolnieni z radzieckich łagrów na mocy układu Sikorski-Majski. W sierpniu 1942 została przetransportowana do Krasnowodska w Turkmenistanie, a następnie na Bliski Wschód do Iraku, gdzie weszła w skład Armii Polskiej na Wschodzie jako 7. Dywizja Zapasowa.

 

W marcu 1943 r., w ramach reorganizacji Armii Polskiej na Wschodzie, w dywizji przeprowadzono redukcję stanów oraz rozwiązano polowe jednostki i służby, a żołnierzy odesłano do innych jednostek celem uzupełnienia braków. Dywizja przyjmowała żołnierzy powracających ze szpitali oraz nowowcielonych. Żołnierze zdrowi i zdolni do służby liniowej kierowani byli ponownie do innych jednostek armii, a z chorych organizowane były kompanie ozdrowieńców. Oficerów i szeregowych starszych wiekiem i niezdolnych do służby liniowej przenoszono do drugiej grupy tzw. nieliniowej lub zwalniano do rezerwy. W sierpniu i wrześniu 1943 r. jednostki Armii Polskiej na Wschodzie zostały przesunięte do południowej Palestyny. 7. Dywizja Zapasowa została rozmieszczona w obozie Yibna koło Rehowot. W sierpniu 1944 przywrócono nazwę 7. Dywizja Piechoty.

 

Dowódcą Dywizji od jej powstania do stycznia 1942 był pułkownik Bronisław Rakowski, potem do 16 marca 1942 generał brygady Zygmunt Bohusz-Szyszko, a następnie pułkownik Leopold Okulicki do 7 września 1943, pułkownik Alfred Schmidt do 12 kwietnia 1944 i pułkownik Józef Giza do sierpnia 1945.

 

Skład 7. DP formowanej w Związku Sowieckim był następujący:

- 19. Pułk Piechoty

- 20. Pułk Piechoty

- 21. Pułk Piechoty

- 7. Pułk Artylerii Lekkiej

- 7. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej

 

Po przeorganizowaniu na Bliskim Wschodzie w skład 7. DP wchodziły:

- 7. Brygada Piechoty

- 23. Batalion Strzelców

- 24. Batalion Strzelców

- 7. Kompania Ciężkich Karabinów Maszynowych

- 7. Pułk Artylerii Mieszanej

- 7. Pułk Pancerny (7. Zapasowy Batalion Czołgów; 7. Zapasowy Szwadron Rozpoznawczy)

- 7. Kompania Saperów

- 7. Kompania Łączności

- 7. Kompania Zaopatrzenia

- 7. Pluton Żandarmerii

- 7. Pluton Warsztatowy

We wrześniu 1944 wszystkie jednostki noszące numer 7 otrzymały numer 17 (poza 7. Pułkiem Pancernym).

 


Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w części lub w całości tekstów, zdjęć lub innych materiałów graficznych może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą autora strony.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of the author of this site is prohibited.