JEDNOSTKI

 

 

Przedstawione poniżej zestawienie obejmuje duże jednostki (brygada, dywizja) Polskich Sił Zbrojnych, które przewinęły się w latach 1940-1947 przez tereny dzisiejszego Izraela. Listę uzupełniają pułki, które nie wchodziły w skład dywizji, oraz ważniejsze formacje pomocnicze.

 

 

¤   Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich

¤   3. Dywizja Strzelców Karpackich

¤   4. Dywizja Strzelców

¤   5. Kresowa Dywizja Piechoty

¤   6. Lwowska Dywizja Piechoty

¤   7. Dywizja Piechoty

¤   2. Samodzielna Brygada Pancerna

¤   2. Armijna Grupa Artylerii

¤   Karpacki Pułk Ułanów

¤   7. Pułk Obrony Przeciwpancernej

¤   7. Pułk Obrony Przeciwlotniczej

¤   8. Pułk Obrony Przeciwlotniczej

¤   16. Pułk Artylerii Lekkiej

¤   14. Samodzielna Wielkopolska Brygada Pancerna

¤   Legia Oficerska

¤   Centrum Wyszkolenia Armii

¤   Pomocnicza Służba Kobiet

¤   Szkoły Junaków


Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w części lub w całości tekstów, zdjęć lub innych materiałów graficznych może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą autora strony.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of the author of this site is prohibited.