SAMODZIELNA BRYGADA STRZELCÓW KARPACKICH

 

 

image002Brygada Strzelców Karpackich została utworzona na podstawie rozkazu Naczelnego Wodza z 2 kwietnia 1940. Była formowana w mieście Homs we francuskiej wówczas Syrii z żołnierzy polskich rozproszonych po kampanii wrześniowej na Bałkanach i w Turcji oraz z uciekinierów z okupowanej Polski. Kadrę oficerską stanowili głównie oficerowie Wojska Polskiego we Francji. Do kapitulacji Francji (22.06.1940) Brygada wchodziła w skład Francuskiej Armii Lewantu, a następnie, pomimo pewnych przeszkód ze strony francuskiej, przeszła do brytyjskiej Palestyny. Jednocześnie z Brygadą opuścił Syrię także nieduży oddział żołnierzy Legii Cudzoziemskiej, składający się głównie z Polaków.

 

30 czerwca 1940 Brygada Strzelców Karpackich, licząca wtedy 319 oficerów i 3437 żołnierzy, znalazła się w Palestynie w tymczasowym obozie w miejscowości Cemach na południowym brzegu Jeziora Tyberiadzkiego, czyli na terenach znajdujących się pod kontrolą wojsk brytyjskich, gdzie została uroczyście przyjęta przez Brytyjczyków. Po dołączeniu do wojsk brytyjskich Brygada była kilkakrotnie reorganizowana, zachowując jednak charakter brygady górskiej. W dniach 2-7 lipca 1940 Brygada została skierowana do obozu w Latrun, gdzie systematycznie otrzymywała nowe uzbrojenie i wyposażenie brytyjskie. W Latrun utworzono także Ośrodek Zapasowy, któremu podlegała stacja zborna w Hajfie, dokąd w dalszym ciągu przybywali drogą morską uciekinierzy z Europy. Na początku października 1940 część oddziałów brygady skierowano do Egiptu w rejon Aleksandrii. 12 stycznia 1941 brygada została zreorganizowana według założeń brytyjskich, otrzymując nazwę Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich. Zwiększono także znacznie jej zdolności bojowe oraz przeniesiono ją do Hajfy. Wtedy też, w związku z najazdem Niemiec na Grecję, zdecydowano się skierować brygadę do Grecji, lecz zanim pierwsze oddziały (pułk artylerii) wypłynęły z portu, Grecja została zajęta przez Niemców.

 

Po rezygnacji z wysłania Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich do Grecji i w związku z ofensywą niemieckiego Afrika Korps, brygada została skierowana do Egiptu i Libii, gdzie brała aktywny udział w działaniach bojowych, walcząc, między innymi, w Tobruku. 17 marca 1942 Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich została wycofana z linii frontu. Początkowo skierowano ją do obozu El Amiriya w Egipcie, a następnie odeszła do Palestyny w rejon Quastina, gdzie 3 maja 1942 została rozformowana, a na jej bazie powstała 3. Dywizja Strzelców Karpackich.

 

Dowódcą Brygady był pułkownik, a później generał brygady Stanisław Kopański.

 

Skład Brygady do reorganizacji w styczniu 1941 był następujący (według etatów francuskiej brygady górskiej):

- 1. Pułk Strzelców Karpackich

- 2. Pułk Strzelców Karpackich

- Dywizjon Artylerii

- Dywizjon Rozpoznawczy (Karpacki Pułk Ułanów)

- Kompania Saperów

- Kompania Telefoniczna i Radiotelegraficzna

 

Po reorganizacji według wzorów brytyjskich w jej skład wchodziły (według etatów brytyjskiej brygady zmotoryzowanej):

- Kwatera Główna

- 1. Batalion Strzelców Karpackich

- 2. Batalion Strzelców Karpackich

- 3. Batalion Strzelców Karpackich

- Karpacki Pułk Ułanów (do 10.01.1942)

- 1. szwadron

         - 2. szwadron

- 3. szwadron

- Karpacki Pułk Artylerii

- 1. dywizjon lekki

- 2. dywizjon ciężki

- 3. dywizjon konny

- Dywizjon Przeciwpancerny

- Batalion Ciężkich Karabinów Maszynowych

- Kompania Saperów

- Oddział Łączności

- Oddział Sanitarny

- Służba Transportowa

- Ciężki Warsztat Naprawczy

 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w części lub w całości tekstów, zdjęć lub innych materiałów graficznych może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą autora strony.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of the author of this site is prohibited.