5. KRESOWA DYWIZJA PIECHOTY

 

image002

5. Kresowa Dywizja Piechoty została sformowana w Tatiszczewie w Związku Sowieckim. Jej trzon stanowili ochotnicy, którzy zostali zwolnieni z radzieckich łagrów na mocy układu Sikorski-Majski. Po przetransportowaniu na Bliski Wschód została zreorganizowana w marcu 1943 i w jej skład weszli także żołnierze z likwidowanej 6. Lwowskiej Dywizji Piechoty. Dywizja stacjonowała teraz w Iraku i wchodziła w skład Armii Polskiej na Wschodzie.

 

21 lipca 1943 rozkazem Naczelnego Wodza 5. Kresowa Dywizja Piechoty weszła w skład II Korpusu Polskiego. W sierpniu i wrześniu 1943 została przeniesiona do Palestyny, skąd na przełomie lat 1943/1944 Dywizja wraz z całym Korpusem została przetransportowana do Włoch.

 

Dowódcą Dywizji był od jej powstania do reorganizacji generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz, następnie do czerwca 1943 generał dywizji Zygmunt Bohusz-Szyszko, a później generał brygady Nikodem Sulik-Sarnowski.

 

Skład 5. KDP formowanej w Związku Sowieckim był następujący:

- 13. Pułk Piechoty

- 14. Pułk Piechoty

- 15. Pułk Piechoty

- 5. Pułk Artylerii Lekkiej

- 5. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej

- 5. Dywizjon Kawalerii

- Batalion Czołgów

- Batalion Saperów

- Batalion Łączności

- Batalion Sanitarny

 

Po reorganizacji w marcu 1943 w skład Dywizji wchodziły następujące jednostki:

- 5. Wileńska Brygada Piechoty

- 13. Wileński Batalion Strzelców

- 14. Wileński Batalion Strzelców

- 15. Wileński Batalion Strzelców

- 6. Lwowska Brygada Strzelców

- 16. Lwowski Batalion Strzelców

- 17. Lwowski Batalion Strzelców

- 18. Lwowski Batalion Strzelców

- 15. Pułk Ułanów Poznańskich

- 4. Kresowy Pułk Artylerii Lekkiej

- 5. Kresowy Pułk Artylerii Lekkiej

- 6. Kresowy Pułk Artylerii Lekkiej

- 5. Pułk Artylerii Przeciwpancernej

- 5. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej

- 5. Batalion Ciężkich Karabinów Maszynowych

- Batalion Saperów

 


Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w części lub w całości tekstów, zdjęć lub innych materiałów graficznych może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą autora strony.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of the author of this site is prohibited.