3. DYWIZJA STRZELCÓW KARPACKICH

 

 

image002image0033. Dywizja Strzelców Karpackich powstała na bazie Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich latem 1942 roku na terenie Palestyny. Formowanie Dywizji rozpoczęto 5 maja 1942 roku, zasilając ją żołnierzami 9. DP i 10. DP ewakuowanych ze Związku Sowieckiego na Bliski Wschód. Formowanie 3. DSK odbywało się w pięciu obozach w centralnej części Palestyny: Qastina, Bejt Hirija, Masmija, Gan Jawne i Aszdod. W sierpniu 1942 dywizja osiągnęła pełne stany osobowe, a w okresie wrzesień-październik 1942 roku została przetransportowana z Palestyny do Iraku, gdzie weszła w skład Armii Polskiej na Wschodzie.

 

21 lipca 1943 rozkazem Naczelnego Wodza 3. Dywizja Strzelców Karpackich weszła w skład II Korpusu Polskiego. W sierpniu i wrześniu 1943 została przeniesiona z powrotem do Palestyny (okolice Aszdod i Julis), skąd na przełomie lat 1943/1944 wraz z całym Korpusem została przetransportowana do Włoch.

 

Dowódcą Dywizji od jej powstania do 6 sierpnia 1943 był generał brygady Stanisław Kopański, a następnie generał dywizji Bronisław Duch.

 

Skład 3 DSK przed przetransportowaniem do Włoch był następujący:

- 1. Brygada Strzelców Karpackich

- 1. Batalion Strzelców Karpackich

- 2. Batalion Strzelców Karpackich

- 3. Batalion Strzelców Karpackich

- 2. Brygada Strzelców Karpackich

- 4. Batalion Strzelców Karpackich

- 5. Batalion Strzelców Karpackich

- 6. Batalion Strzelców Karpackich

- 1. Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej

- 2. Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej

- 3. Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej

- 3. Karpacki Pułk Artylerii Przeciwpancernej

- 3. Karpacki Pułk Artylerii Przeciwlotniczej

- 12. Pułk Ułanów Podolskich

- 3. Batalion Ciężkich Karabinów Maszynowych

- 3. Batalion Saperów

- 8. Batalion Łączności

- 1. 2. i 3. Kompanie Sanitarne

- 1. 2. 13. i 18. Kompanie Zaopatrywania

- 1. 2. i 18. Kompanie Warsztatowe

- 3. Park Materiałowy

- 3. Sąd Polowy


Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w części lub w całości tekstów, zdjęć lub innych materiałów graficznych może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą autora strony.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of the author of this site is prohibited.