TYBERIADA

 

Wydany w roku 1952 w Londynie przez Instytut Historyczny im. Gen. Sikorskiego Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie w latach 1939-1945 informuje (s. 6), że w Tyberiadzie na cmentarzu chrześcijańskim został pochowany zmarły 22 lub 29 czerwca 1940 roku żołnierz Brygady Strzelców Karpackich, urodzony 15.09.1903 w Stojanowie, powiat Radziechów, strzelec Michał Bielec.

Wszelkie próby zlokalizowania jego grobu nie powiodły się. W Tyberiadzie nad Jeziorem Galilejskim znajdują się dwa bardzo małe cmentarze chrześcijańskie. Pierwszy, znacznie starszy, położony jest w samym mieście, w dzielnicy Donna Grazia, w narożniku ulic Al-Hadif i Eilat. Obecnie jest ogrodzony i zadbany, choć same groby uległy wcześniej widocznemu zniszczeniu. Drugi, należący do Kościoła Szkocji, położony jest na północ od miasta, w dolinie Arbel, około 100 m od drogi nr 90, wiodącej zachodnim brzegiem jeziora na północ. Na cmentarzu jeszcze do niedawna odbywały się pochówki.

[Lokalizacja cmentarzy - mapka]

Wizja lokalna na obydwu cmentarzykach wykazała, że nie ma na nich grobu Michała Bielca, choć nie można wykluczyć, że jego szczątki spoczywają w którymś z grobów bezimiennych.

Można natomiast ustalić dokładną datę śmierci Michała Bielca. Biorąc pod uwagę fakt, że BSK przybyła do ówczesnej Palestyny dopiero 30 czerwca 1940, żadna z podawanych w Wykazie poległych i zmarłych żołnierzy dat nie może być właściwa. Potwierdza to kronikarz Brygady, Witold Biegański, w swej wydanej w roku 1988 w Warszawie książce Szczurami Tobruku ich zwali. Z dziejów walk polskich formacji wojskowych w Afryce Północnej w latach 1941-1943, w której informuje, iż „30 czerwca utonął w jeziorze strzelec Michał Bielec” (s. 39). Fakt utonięcia Bielca w jeziorze uprawdopodobnia jednak fakt pochowania go właśnie w Tyberiadzie.

Cmentarz Donna Grazia

 

Cmentarz Kościoła Szkocji