TEL AWIW - JAFA

(Nachalat Icchak)

CMENTARZ ŻYDOWSKI

 

POŁOŻENIE

Cmentarz położony jest w Tel Awiwie-Jafie w dzielnicy Nachalat Icchak, tuż przy granicy z miastem Giwataim. Cmentarz podzielony jest na dwie części przecinającą go, jednokierunkową ulicą Avnei Zikaron. Na część cmentarza z polskimi grobami żołnierskimi wchodzi się wejściem (oznaczonym na planie cmentarza czerwoną strzałką) od tej właśnie ulicy, po jej prawej stronie, patrząc w kierunku ruchu.

Cmentarz otwarty jest od niedzieli do czwartku w godzinach 06:00-17:00 (w lecie do 20:00); w piątki od 06:00 do 13:00; w sobotę zamknięte.

 

HISTORIA CMENTARZA

 

Cmentarz powstał w latach 30-tych XX w., gdy dotychczasowe cmentarze tel-awiwskie w Jafie i przy ul. Trumpeldor zapełniły się w wyniku przyspieszonego wzrostu liczby ludności żydowskiej w Palestynie, będącego efektem kolejnych fal imigracji. Cmentarz powstał poza ówczesnymi granicami miasta, za rzeczką Ayalon. Pierwszy pochówek odbył się 30 czerwca 1932. Pochowanych jest na nim wiele wybitnych postaci życia politycznego, wojskowego, religijnego i artystycznego. Znajduje się tu także działka wojskowa, gdzie pogrzebani są bojownicy walczących o niepodległość Izraela organizacji podziemnych Hagana, Etzel i Lechi oraz żołnierze armii izraelskiej, polegli w wojnie wyzwoleńczej w roku 1948, a także zbiorowe groby ofiar bombardowań Tel Awiwu przez lotnictwo włoskie (9.09.1940 – 137 ofiar) i francuskie (12.06.1941 – 13 ofiar). Cmentarz został już w zasadzie zamknięty dla pochówków i odbywają się one tylko w wyjątkowych wypadkach.

Na cmentarzu znajdują się cztery polskie groby żołnierskie z lat 1943-1945.       

 

Lokalizacja

Lista grobów

Plan cmentarza

Uwaga: Na planie cmentarza działki z polskimi grobami żołnierskimi oznaczone są kolorem żółtym.