JEROZOLIMA

(Góra Syjon)

CMENTARZ KATOLICKI

 

POŁOŻENIE

 

Cmentarz położony jest na stoku Góry Syjon, na południe od otaczającej jerozolimskie Stare Miasto od południa drogi Maale Shalom. Przy drodze znajduje się niewielki parking. Nad bramą wejściową na cmentarz znajduje się napis „To Oskar Schindler’s Grave” (Oskar Schindler jest pochowany tuż przy polskiej działce cmentarza). Cmentarz jest dostępny dla zwiedzających od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-12:00.

 

HISTORIA CMENTARZA

 

Brak danych o historii cmentarza. Nadal odbywają się na nim pochówki. Na cmentarzu znajduje się 18 polskich grobów żołnierskich z lat 1941-1947.

W roku 2006 na cmentarzu postawiono staraniem rządu RP pomnik w hołdzie spoczywającym tu obywatelom Polski.

 

Napis na pomniku głosi:

W hołdzie Polakom spoczywającym na tym cmentarzu, osobom cywilnym i żołnierzom II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, byłym jeńcom i więźniom sowieckich łagrów, zmarłym w drodze do Ojczyzny w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu. Polska o Was pamięta, Rzeczpospolita Polska, Warszawa-Jerozolima 2006

 

Lokalizacja

Lista grobów

Plan cmentarza

Uwaga: Na planie cmentarza rzędy z polskimi grobami żołnierskimi

oznaczone są kolorem żółtym.