JEROZOLIMA

(Góra Oliwna)

CMENTARZ ŻYDOWSKI

 

POŁOŻENIE

 

Cmentarz położony jest na południowo-zachodnim stoku Góry Oliwnej, na wschód od jerozolimskiego Starego Miasta. Polskie groby żołnierskie mieszczą się w części cmentarza należącej do gminy jerozolimskiej. Wejście na cmentarz główną bramą (oznaczoną na planie cmentarza czerwoną strzałką) u podnóża Góry Oliwnej, bądź położoną bliżej polskich grobów bramą na szczycie Góry Oliwnej, przy hotelu Seven Arches Intercontinental (oznaczoną na planie cmentarza strzałką brązową).

 

HISTORIA CMENTARZA

 

Cmentarz jest najstarszym istniejącym i największym na świecie cmentarzem żydowskim. Znany jest jako miejsce pochówku jeszcze z czasów biblijnych. Jego znaczenie związane jest z przekonaniem, że będzie to miejsce zmartwychwstania zmarłych w Dniu Sądu, kiedy nadejdzie Mesjasz. Cmentarz uległ znacznym zniszczeniom w latach 1948-1967, kiedy znalazł się na terenach zajętych przez Królestwo Jordanii. Wybudowano wtedy na jego północno-wschodnim skraju hotel i wytyczono przez cmentarz prowadzącą do niego drogę. Nagrobki były także powszechnie używane przez ludność arabską jako materiał budowlany. Zniszczono kilkadziesiąt tysięcy nagrobków z ponad stu tysięcy istniejących. Po Wojnie Sześciodniowej, w roku 1967, cmentarz znalazł się na terenie Państwa Izrael i został odrestaurowany. Leżą na nim znani rabini, przywódcy polityczni, artyści, prości ludzie i wielu pielgrzymów. Obecnie, z braku miejsca, pochówki na Górze Oliwnej odbywają się tylko w wyjątkowych wypadkach.

Na cmentarzu znajdują się dwa polskie groby żołnierskie z roku 1945.

 

Lokalizacja

Lista grobów

Plan cmentarza