HAJFA

(Khayat Beach)

CMENTARZ WOJENNY BRYTYJSKIEJ WSPÓLNOTY NARODÓW

 

 

POŁOŻENIE  

 

Cmentarz położony jest przy wjeździe do Hajfy od południa, przy głównej drodze (Derech HaHagana) prowadzącej do centrum miasta. Brytyjski cmentarz wojenny znajduje się w zespole cmentarnym po wschodniej stronie drogi, między cmentarzem greckokatolickim, a cmentarzem lokalnej gminy mesjanistycznej, z którego prowadzi wejście na cmentarz wojenny.

 

HISTORIA CMENTARZA

 

Cmentarz powstał w czasie II wojny światowej, w roku 1941, po wyczerpaniu miejsca na istniejącym od I wojny światowej brytyjskim cmentarzu wojennym przy Jaffa Road. Hajfa miała duże znaczenie strategiczne ze względu na swój port głębokowodny, lotnisko, linię kolejową z Turcji do Egiptu oraz terminal rurociągu naftowego wiodącego z pól naftowych Kirkuku (Irak), będąc jednym z głównych punktów zaopatrzeniowych dla sił brytyjskich na Bliskim Wschodzie. Na cmentarzu chowano żołnierzy poległych i zmarłych w Galilei (północny Izrael), a później przeniesiono tu także szczątki poległych z cmentarzy Dafna w Syrii i Mafraq w Jordanii.

Spoczywa na nim 691 żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej, 91 żołnierzy innych narodowości oraz 95 osób (marynarze, policjanci, cywile) z lat powojennych, do końca brytyjskiego mandatu w Palestynie.

Na cmentarzu jest pięć polskich polskich grobów żołnierskich. Pochodzą z lat 1942-1946.

 

Lokalizacja

Lista grobów

Plan cmentarza

Uwaga: Na planie cmentarza działki z polskimi grobami żołnierskimi oznaczone są kolorem żółtym.