HAJFA

 

Wydany w roku 1952 w Londynie przez Instytut Historyczny im. Gen. Sikorskiego Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie w latach 1939-1945 informuje (s. 6), że w Hajfie na cmentarzu przy ulicy Jaffa Road został pochowany zmarły 22 marca 1941 roku oficer Brygady Strzelców Karpackich, urodzony 22.02.1892 lub 1895 w Lublinie, porucznik Sergiusz Boguszewski.

Próby zlokalizowania jego grobu nie powiodły się. Przy Jaffa Road w Hajfie mieści się doskonale zachowany brytyjski cmentarz wojenny, na którym dokonywano pochówków do maja 1941, ale wizja lokalna wykazała, że nie ma na nim grobu Sergiusza Boguszewskiego. Nie ma go także na istniejącym od maja 1941 brytyjskim cmentarzu wojennym w Hajfie (Khayat Beach), na którym spoczywają szczątki pięciu innych polskich żołnierzy z lat 1942-1946. Miejsce pochówku Sergiusza Boguszewskiego pozostaje więc nieznane.

Cmentarz przy Jaffa Road

Lokalizacja cmentarza – mapka