POLSKIE GROBY ŻOŁNIERSKIE W IZRAELU

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie

Jednostki

Cmentarze  i  groby

 

Oto nagroda, która po wojnie nas czeka:

Z tysięcy małych źródeł w godzinie potrzeby

Urosły siły nasze, jak potężna rzeka.

Nie dopuście więc nigdy, przenigdy, ażeby

Źródła te wyschły, bowiem tylko wtedy

Ze znoju oraz krwi naszej

Wiosna zakwitnie pokojem.

 

 

© Krzysztof Dawid Majus 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w części lub w całości tekstów, zdjęć lub innych materiałów graficznych może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą autora strony.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of the author of this site is prohibited.